O Zeelandii O Zeelandii

O Zeelandii

Našim zameraním sú pekárske a cukrárske prevádzky po celom svete. Zákazníkom ponúkame inovatívne produkty založené na našich globálnych skúsenostiach, nových surovinách, najmodernejších procesoch a marketingových konceptoch. Zeelandia bola založená v roku 1900 H. J. Doelemanom, najmladším synom holandského pekára, a odvtedy sídli v Zierikzee (Holandsko). Zamestnáva viac ako 3 000 ľudí po celom svete, pôsobí vo viac ako 30 krajinách a predáva do približne 100 krajín. Zeelandia vstúpila na slovenský trh v roku 2000 tým, že sa pripojila k Lactoprot Bohemia do skupiny. Inovácie sú jadrom našej stratégie. Reagujeme na potreby našich zákazníkov, ako aj na meniace sa potreby spotrebiteľov. Dbáme na kvalitu našich výrobkov, ich bezpečnosť, dodržiavame normy a postupy a výrobky podrobujeme prísnej kontrole. Naším cieľom je byť skutočným partnerom pekárov a cukrárov. Pochopiť ich potreby, zúčastňovať sa na ich činnostiach, pomáhať im dodávať vysokokvalitné výrobky, zvýšiť ich produktivitu a rozšíriť sortiment výrobkov. Veríme, že úspech našich zákazníkov je aj naším úspechom. Dnešné odlišné myslenie vytvára zajtrajší pekársky úspech. keepexploring.

Zeelandia nový platný certifikát ISO 9001:2015 (rok 2022)

Zeelandia Slovenská republika v máji tohto roku úspešne obhájila systém SMK ISO 9001:2015 v rámci recertifikácie, pričom počas recertifikačného auditu sme nedostali žiadnu pripomienku k našim postupom a procesom. Certifikáty v slovenskom a anglickom jazyku nájdete vo forme jpg nižšie.

Zelená energia GO GREEN a margaríny Zeelandia

Od 1. augusta 2020 naša sesterská spoločnosť Zeelandia v Litve používa 100% zelenú elektrinu pre svoje výrobné a kancelárske potreby. Vďaka tejto kombinácii solárnych panelov a zelenej elektriny od štátnej dodávateľskej spoločnosti sú prvou továrňou na svete, ktorá na výrobu margarínu využíva 100% obnoviteľnú elektrinu.

Zelená energia GO GREEN a margaríny Zeelandia

Od 1. augusta 2020 naša sesterská spoločnosť Zeelandia v Litve používa 100% zelenú elektrinu pre svoje výrobné a kancelárske potreby. Vďaka tejto kombinácii solárnych panelov a zelenej elektriny od štátnej dodávateľskej spoločnosti sú prvou továrňou na svete, ktorá na výrobu margarínu využíva 100% obnoviteľnú elektrinu.

Kvalita a RSPO

V roku 2008 vytvorila Spoločnosť okrúhleho stola pre obnoviteľný palmový olej (Roundtable on Sustainable Palm Oil) pravidlá, ktoré musia splniť všetci, ktorí si svoj výrobok chce označiť logom RSPO. Hlavným kritériom je, že producenti palmového oleja nesmie vyrubovať ani vypaľovať pralesy, ohrozovať oblasti so vzácnym a bohatým ekosystémom, a ani pri samotnom pestovaní nesmie používať pesticídy.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.05.2018

Vážení zákazníci, ako sme Vám už spomínali v našom newsletteri od 01.05.2018 sa aktualizovali Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti Zeelandia s.r.o. Týmto prestávajú platiť VOP z 17.03.2017 ako aj predajné podmienky pre Drobný predaj platné od 01.06.2012. Od 01.05.2018 teda platia jednotne jedny VOP Zeelandia s.r.o. pre všetkých zákazníkov. Tím Zeelandia s.r.o.