O Zeelandii

O Zeelandii

Zmyslom našej firmy je každý zákazník, ktorému sa pomocou našich surovín a služieb darí dosiahnuť úspech na trhu, byť úspešný vo svojej práci a presadiť sa. Každý zákazník je pre nás výnimočný, jedinečný a rovnako dôležitý. Úspech nášho zákazníka nás poháňa vpred a umožňuje nám dokázať, že pre nás nič nie je nemožné! Sme tu pre Vás a snažíme sa vytvárať príležitosti na trhu pre Vaše podnikanie v podobe nových výrobkov a služieb. Vychutnajte si kvalitu a čerstvosť výrobkov od Zeelandie.

Triediť
Teambuilding Zeelandia a pomoc TANAPu

Zeelandia s.r.o. sa zodpovedne správa k likvidácii odpadov - za čo máme aj certifikát spoločnosti Naturpack. Všetky obaly, ktoré sa od našich sesterských spoločností privezú na Slovensko likvidujeme podľa platnej legislatívy.

Zeelandia úspešne prešla auditom - nový platný certifikát ISO 9001:2015

Zeelandia Slovenská republika dňa 28.05.2019 úspešne obhájila svoj zavedený systém SMK ISO 9001:2015 počas auditu na centrále spoločnosti a Distribučnom centre Rozhanovce. Získali sme tak nový platný certifikát EN ISO 9001:2015, ktorého platnosť je do 29.05.2022.

Seminár Zeelandia Stará Lesná 2018 článok

Vážení zákazníci, sme radi, že sme aj v tomto roku mohli pre veľa z Vás zorganizovať Seminár Zeelandia s.r.o. v Starej Lesnej a poskytnúť Vám nielen aktuálne informácie o novinkách, legislatíve, Klientskej zóne, pekárskych, cukrárskych a vaječných produktoch v našom sortimente, ale aj znovu mať príležitosť sa s Vami stretnúť a porozprávať, zažiť trochu spoločenskej zábavy. Veríme, že aj pre Vás bol daný seminár prínosom a možnosťou sa stretnúť aj s inými "kolegami" z pekárskeho a cukrárskeho segmentu a tešíme sa na ďalšie Semináre a workshopy ako celoslovenského rázu, tak aj u nás v Technologickom centre v Rozhanovciach, kde ste všetci v prípade Vášho záujmu vítaní.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.05.2018

Vážení zákazníci, ako sme Vám už spomínali v našom newsletteri od 01.05.2018 sa aktualizovali Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti Zeelandia s.r.o. Týmto prestávajú platiť VOP z 17.03.2017 ako aj predajné podmienky pre Drobný predaj platné od 01.06.2012. Od 01.05.2018 teda platia jednotne jedny VOP Zeelandia s.r.o. pre všetkých zákazníkov. Tím Zeelandia s.r.o.