O Zeelandii

O Zeelandii

Zmyslom našej firmy je každý zákazník, ktorému sa pomocou našich surovín a služieb darí dosiahnuť úspech na trhu, byť úspešný vo svojej práci a presadiť sa. Každý zákazník je pre nás výnimočný, jedinečný a rovnako dôležitý. Úspech nášho zákazníka nás poháňa vpred a umožňuje nám dokázať, že pre nás nič nie je nemožné! Sme tu pre Vás a snažíme sa vytvárať príležitosti na trhu pre Vaše podnikanie v podobe nových výrobkov a služieb. Vychutnajte si kvalitu a čerstvosť výrobkov od Zeelandie.

Sort on:
Zelená energia GO GREEN a margaríny Zeelandia

Od 1. augusta 2020 naša sesterská spoločnosť Zeelandia v Litve používa 100% zelenú elektrinu pre svoje výrobné a kancelárske potreby. Vďaka tejto kombinácii solárnych panelov a zelenej elektriny od štátnej dodávateľskej spoločnosti sú prvou továrňou na svete, ktorá na výrobu margarínu využíva 100% obnoviteľnú elektrinu.

Kvalita a RSPO

V roku 2008 vytvorila Spoločnosť okrúhleho stola pre obnoviteľný palmový olej (Roundtable on Sustainable Palm Oil) pravidlá, ktoré musia splniť všetci, ktorí si svoj výrobok chce označiť logom RSPO. Hlavným kritériom je, že producenti palmového oleja nesmie vyrubovať ani vypaľovať pralesy, ohrozovať oblasti so vzácnym a bohatým ekosystémom, a ani pri samotnom pestovaní nesmie používať pesticídy.

Teambuilding Zeelandia a pomoc TANAPu

Zeelandia s.r.o. sa zodpovedne správa k likvidácii odpadov - za čo máme aj certifikát spoločnosti Naturpack. Všetky obaly, ktoré sa od našich sesterských spoločností privezú na Slovensko likvidujeme podľa platnej legislatívy.

Zeelandia úspešne prešla auditom - nový platný certifikát ISO 9001:2015

Zeelandia Slovenská republika dňa 28.05.2019 úspešne obhájila svoj zavedený systém SMK ISO 9001:2015 počas auditu na centrále spoločnosti a Distribučnom centre Rozhanovce. Získali sme tak nový platný certifikát EN ISO 9001:2015, ktorého platnosť je do 29.05.2022.

Seminár Zeelandia Stará Lesná 2018 článok

Vážení zákazníci, sme radi, že sme aj v tomto roku mohli pre veľa z Vás zorganizovať Seminár Zeelandia s.r.o. v Starej Lesnej a poskytnúť Vám nielen aktuálne informácie o novinkách, legislatíve, Klientskej zóne, pekárskych, cukrárskych a vaječných produktoch v našom sortimente, ale aj znovu mať príležitosť sa s Vami stretnúť a porozprávať, zažiť trochu spoločenskej zábavy. Veríme, že aj pre Vás bol daný seminár prínosom a možnosťou sa stretnúť aj s inými "kolegami" z pekárskeho a cukrárskeho segmentu a tešíme sa na ďalšie Semináre a workshopy ako celoslovenského rázu, tak aj u nás v Technologickom centre v Rozhanovciach, kde ste všetci v prípade Vášho záujmu vítaní.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.05.2018

Vážení zákazníci, ako sme Vám už spomínali v našom newsletteri od 01.05.2018 sa aktualizovali Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti Zeelandia s.r.o. Týmto prestávajú platiť VOP z 17.03.2017 ako aj predajné podmienky pre Drobný predaj platné od 01.06.2012. Od 01.05.2018 teda platia jednotne jedny VOP Zeelandia s.r.o. pre všetkých zákazníkov. Tím Zeelandia s.r.o.