O Zeelandii

O Zeelandii

Zmyslom našej firmy je každý zákazník, ktorému sa pomocou našich surovín a služieb darí dosiahnuť úspech na trhu, byť úspešný vo svojej práci a presadiť sa. Každý zákazník je pre nás výnimočný, jedinečný a rovnako dôležitý. Úspech nášho zákazníka nás poháňa vpred a umožňuje nám dokázať, že pre nás nič nie je nemožné! Sme tu pre Vás a snažíme sa vytvárať príležitosti na trhu pre Vaše podnikanie v podobe nových výrobkov a služieb. Vychutnajte si kvalitu a čerstvosť výrobkov od Zeelandie.

Sort on:
Zeelandia nový platný certifikát ISO 9001:2015 (rok 2022)

Zeelandia Slovenská republika v máji tohto roku úspešne obhájila systém SMK ISO 9001:2015 v rámci recertifikácie, pričom počas recertifikačného auditu sme nedostali žiadnu pripomienku k našim postupom a procesom. Certifikáty v slovenskom a anglickom jazyku nájdete vo forme jpg nižšie.

Zelená energia GO GREEN a margaríny Zeelandia

Od 1. augusta 2020 naša sesterská spoločnosť Zeelandia v Litve používa 100% zelenú elektrinu pre svoje výrobné a kancelárske potreby. Vďaka tejto kombinácii solárnych panelov a zelenej elektriny od štátnej dodávateľskej spoločnosti sú prvou továrňou na svete, ktorá na výrobu margarínu využíva 100% obnoviteľnú elektrinu.

Kvalita a RSPO

V roku 2008 vytvorila Spoločnosť okrúhleho stola pre obnoviteľný palmový olej (Roundtable on Sustainable Palm Oil) pravidlá, ktoré musia splniť všetci, ktorí si svoj výrobok chce označiť logom RSPO. Hlavným kritériom je, že producenti palmového oleja nesmie vyrubovať ani vypaľovať pralesy, ohrozovať oblasti so vzácnym a bohatým ekosystémom, a ani pri samotnom pestovaní nesmie používať pesticídy.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.05.2018

Vážení zákazníci, ako sme Vám už spomínali v našom newsletteri od 01.05.2018 sa aktualizovali Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti Zeelandia s.r.o. Týmto prestávajú platiť VOP z 17.03.2017 ako aj predajné podmienky pre Drobný predaj platné od 01.06.2012. Od 01.05.2018 teda platia jednotne jedny VOP Zeelandia s.r.o. pre všetkých zákazníkov. Tím Zeelandia s.r.o.