O Zeelandii O Zeelandii

Zelená energia
GO GREEN a
margaríny Zeelandia

Od 1. augusta 2020 naša sesterská spoločnosť Zeelandia v Litve používa 100% zelenú elektrinu pre svoje výrobné a kancelárske potreby. Vďaka tejto kombinácii solárnych panelov a zelenej elektriny od štátnej dodávateľskej spoločnosti sú prvou továrňou na svete, ktorá na výrobu margarínu využíva 100% obnoviteľnú elektrinu.

Od januára 2021 nahradila automobily hybridnými a v marci 2021 začala výrobky baliť do obalov s certifikátom FSC, ktoré používajú iba kontrolované drevo a /alebo/ recyklované materiály pri výrobe.

Kúpou margarínov poďme aj my si spoločne chrániť našu PLANÉTU!

Pripojte sa k Zeelandii a znížte svoj vplyv na životné prostredie ešte dnes!

Krok za krokom sa posúvame smerom k budúcnosti neutrálnej z hľadiska CO2.

Je to dôležitý krok, pretože podľa výpočtov kolegov z Litvy, pri výrobe asi 5000 ton margarínov ročne po zavedení 100% zelenej energie z obnoviteľných zdrojov (solárne a veterné), sa ročné množstvo emisií CO2 zníži o 120 tisíc kg,  čo ušetrí až 3600 stromov ročne.

  

Spoločnosť vyrába margarín so zložením nielen na základe druhu pečiva, ale aj stravovacích návykov konečného spotrebiteľa - margarín bez prísad E, alebo bez hydrogenovaných tukov a margarín bez certifikovaného palmového oleja alebo s certifikovaným palmovým olejom. Táto flexibilita umožňuje zvýšiť našu atraktivitu v porovnaní s konkurenciou.

Nami dodávané margaríny sú rôzne, s aj  bez pridania prídavných látok, teda aj NON-E, s obsahom masla, univerzálne , pre pekárov, cukrárov, gastro prevádzky.

Obsah trans mastných kyselín v nami dodávaných margarínoch je ˂ 1 g/100g výrobku, čo znižuje zdravotné riziko pre spotrebiteľov, je to dôležitý kvalitatívny parameter ponúkaného výrobku.

Trans mastné kyseliny nie sú povinný údaj na etikete pri výživových hodnotách, ale je všeobecne známe, že sú zdraviu škodlivé. Nadmerné množstvo trans mastných kyselín v tele prispieva k zvyšovaniu hladiny cholesterolu v tele, a to môže viesť až k vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Tuky s vyšším obsahom sú vyrábané zastaralými technológiami., hydrogenáciou, z ktorej vzišli tuky bohaté na trans mastné kyseliny.

Výrobca Zeelandia margarínov neustále zlepšuje kvalitu zdokonaľovaním technológií  výroby. Vznikajú tak „tuky na mieru“, ktoré majú obsah transmastných kyselín pod 1%.

 V mnohých krajinách limit obsahu trans mastných kyselín je stanovený, u nás vstupuje do platnosti k 1.4.2021, a to 2g na 100 g tuku.

Všetko hore uvedené je pridaná hodnota výrobku v súlade s ochranou zdravia spotrebiteľa a ochrany životného prostredia.

Preto veríme, že aj vďaka týmto argumentom budete viac dôverovať v kvalitu a značku margarínov Zeelandia.

Váš tím Zeelandia Slovensko

POZRITE SI VIDEO:

Zelená energia GO GREEN a margaríny Zeelandia