Prehlásenie Prehlásenie

Prehlásenie

Informácie obsiahnuté v emailovej komunikácii sú určené výhradne osobe, ktorej boli zaslané, a pretože môžu obsahovať informácie osobnej alebo dôvernej povahy nesmie byť zverejnená na základe právnych predpisov, či nariadení.

Pokiaľ niekto iný než je zamýšľaný príjemca obdrží alebo príjme emailovú komunikáciu nemá právo ju čítať, ďalej šíriť alebo si robiť z nej kópiu.

Pokiaľ nie ste určeným príjemcom, informujte čo najskôr odosielateľa o tejto emailovej správe a zmažte pôvodnú emailovú správu.

Spoločnosť Zeelandia s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávny a neúplný prenos alebo opozdenie prijatia emailov.

Za porozumenie ďakujeme. Tím Zeelandia s.r.o.