O Zeelandii O Zeelandii

Poskytnutie informácií o
spracovaní osobných
údajov (poučenie o právach).

Politika spracúvania osobných údajov - GDPR

Vážení zákazníci,

dňom 25.05.2018 nadobúda účinnosť nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý do Slovenskej legislatívy implementuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 216/679 známe tiež ako Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (známe ako GDPR), ktoré dotknutým osobám poskytujúcim svoje osobné údaje dáva širšie možnosti kontroly toho, ako sú ich osobné údaje využívané.

Vaše osobné údaje získavame pri rôznych príležitostiach – dopytoch o cene a výrobkoch z Vašej strany cez email alebo telefonicky,  pri záujme o nákup – osobnom stretnutí v našich Distribučných centrách alebo telefonicky pri zadaní objednávky, na Facebook stránke našej spoločnosti počas našej komunikácie, pri registrácii do nášho systému, pri poskytnutí Vašej osobnej email adresy v rámci registrácie Vašej prevádzky do nášho systému ako kontaktná osoba  a podobne.

Všetky tieto pravidlá sme vložili do našej revidovanej politiky GDPR - TOS 1/1/18,3 Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov (poučenie o právach), ktorá je  k nahliadnutiu po kliknutí na tento odkaz.

Veríme, že informácie o našich výrobkoch, cenách, informácie o novinkách, ktoré Vám poskytujeme či už cez email, telefonicky, na Facebooku, na našej web stránke www.zeelandia.sk alebo cez náš newsletter (ak ste registrovaným zákazníkom našej spoločnosti) sú pre Vás dôležité a chcete zostať naďalej informovaný.

Súhlas ÁNO:

Ak chcete byť naďalej informovaní nemusíte urobiť preto už nič viac – budeme Vás naďalej viesť v našej databáze a pravidelne Vás informovať o novinkách. Adresu, na ktorú sme Vám poslali túto informáciu evidujeme v našej databáze na základe predchádzajúcej komunikácie s Vami, registrácie v našom systéme a pod.

Nesúhlas NIE:

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním informácií môžete kedykoľvek odvolať a máte tiež právo na prístup a opravu údajov o Vás, ktoré spracovávame prostredníctvom zaslania správy z Vašej emailovej adresy na adresu gdpr@zeelandia.sk .

Veríme, že informácie, ktoré Vám zasielame v rámci nášho Zeelandia newslettera sú pre Vás zaujímavé a užitočné. Viete sa tak rýchlejšie dozvedieť, čo nové má Zeelandia vo svojom portfóliu, aké akcie sme ako spoločnosť podporili alebo sa ich zúčastnili, získate tam aktuálne informácie týkajúce sa otváracej doby, Klientskej zóny, noviniek, informácie zo seminárov a pod.

Na zasielanie newslettera používame systém Quanda, pričom priamo v newsletteri máte možnosť prípadného odhlásenia sa z jeho odberu. Pokiaľ sa z neho neodhlásite, budeme Vám ho teda naďalej posielať na základe týmto potvrdeného záujmu dostávať od nás tieto informácie emailom ako newsletter.

Túto emailovú správu zasielame všetkým našim odberateľom, ktorí nám poskytli svoje emailové adresy a ich zamestnancom, nakoľko naši zákazníci a ich zamestnanci nám bežne na komunikáciu poskytujú aj svoje osobné emailové adresy, ktoré používajú v rámci svojho zamestnania ako aj kontakty ako sú meno a priezvisko, titul, mobil/telefónne číslo a funkciu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na už zmienenej adrese gdpr@zeelandia.sk

S pozdravom

Tím Zeelandia s.r.o.

Prehlásenie Zeelandia s.r.o.

Zeelandia s.r.o. týmto prehlasuje, že všetky údaje na našej webovej stránke sú aktuálne ku dňu publikácie alebo poslednej úpravy.

Je možné, že niektoré informácie môžu byť už neaktuálne, nekompletné alebo sú osobným názorom publikovateľa/autora. Odporúčame Vám preto overiť si každú informáciu z tejto webovej stránky ešte predtým, než ju budete chcieť použiť pre vlastné účely a nespoliehať sa na obsah danej stránky.

Zeelandia s.r.o. neberie na seba žiadnu zodpovednosť za následky, chyby alebo inú ujmu/stratu alebo poškodenie spôsobené používateľovi, čo sa týka informácií a materiálu obsiahnutého na tejto stránke.

Kopírovanie - práva

Všetky údaje, informácie o výrobkoch a iné informácie uvedené na tejto webovej stránke sú osobným vlastníctvom našej spoločnosti Zeelandia s.r.o.

Kopírovanie a sťahovanie dát je povolené iba pre osobné účely a použitie našimi registrovanými zákazníkmi a odberateľmi.

Akékoľvek použitie informácií z tejto webovej stránky na iné účely ako je uvedené vyššie je zakázané (ich reprodukcia, komunikácia alebo distribúcia v akejkoľvek podobe).

Vopred ďakujeme za pochopenie a spoluprácu podľa daných pravidiel.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte cez náš kontaktný formulár uvedený na našej webovej stránke. Prípadné dotazy o aktuálnosti dát na stránke prosím komunikujte na adrese marketing@zeelandia.sk.

 

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov (poučenie o právach).