O Zeelandii O Zeelandii

Zeelandia nový platný
certifikát ISO
9001:2015 (rok 2022)

Zeelandia Slovenská republika v máji tohto roku úspešne obhájila systém SMK ISO 9001:2015 v rámci recertifikácie, pričom počas recertifikačného auditu sme nedostali žiadnu pripomienku k našim postupom a procesom. Certifikáty v slovenskom a anglickom jazyku nájdete vo forme jpg nižšie.

Našim cieľom je neustále zlepšovanie procesov a služieb v rámci našej spoločnosti, inovácia a dodržiavanie smerníc a postupov na každom oddelení spoločnosti. Neustále zlepšujeme komunikáciu ako v rámci spoločnosti, tak aj smerom k zákazníkovi, pričom hľadáme neustále príležitosti a možnosti ako dodávať vždy najkvalitnejšie výrobky a služby.

  

Zeelandia nový platný certifikát ISO 9001:2015  (rok 2022)