Receptúry Receptúry

RAPIDO

Receptúra

Hmotnosť / Objem Produkt
400 g RAPIDO
1000 g voda

Technologický postup

Zmiešajte Rapido s vodou počas 3 minút pri rýchlych otáčkach.