Cukrárske receptúry Cukrárske receptúry

Bio bianca

Receptúra

Hmotnosť / Objem Produkt
500 g BIANCA TOPPING
1000 g voda

Technologický postup

Šľahajte Biancu topping s vodou pri najvyšších otáčkach počas 5 minút.

Bio bianca