Cukrárske receptúry Cukrárske receptúry

RAP špeciál

Receptúra

Hmotnosť / Objem Produkt
500 g RAP SPECIAL,
1000 g voda.

Technologický postup

Zmiešajte Rap s vodou.

Šľahajte pri najvyšších otáčkach počas 5 minút.

Cukrársky krém je hotový na použitie.

 

RAP špeciál