Novinky Novinky

Zeelandia je
pripravená na éru
bez oxidu titaničitého

Nedávno Európska komisia navrhla vyňať oxid titaničitý (E171) z uzavretého zoznamu povolených prísad v EÚ.

Oxid titaničitý (TiO2) je prirodzene sa vyskytujúci oxid titánu, ktorý pochádza z minerálov.
Používa sa v širokej škále tovarov, ako sú zubné pasty a hygienické a farmaceutické výrobky.
Oxid titaničitý je tiež široko používaný v potravinárskom priemysle ako aditívum (E171), kvôli jeho farbe a zmatňujúcim vlastnostiam. V pekárstve sa používa napr. do pekárskych náplní vyrábaných na báze vody (water-based náplne), instantných pudingových zmesí a rôznych bielych poliev. V posledných rokoch bolo však používanie E171 v potravinách predmetom diskusií až došlo k legislatívnej zmene.
Dňa 14. januára 2022 bolo zverejnené nariadenie EÚ 2022/63 so zákazom použitia prídavnej látky oxid titaničitý (E 171) s účinnosťou nariadenia od 7. februára 2022. Zákaz bude platiť po prechodnom období, t.j. od 07. augusta 2022 by sa táto prídavná látka už nemala pridávať do potravinárskych výrobkov. Do 7.augusta 2022 môžu byť potraviny vyrobené s E171 v súlade s pravidlami platnými pred 7. februárom 2022 naďalej uvádzané na trh. Po tomto dátume môžu zostať na trhu až do minimálnej trvanlivosti alebo dátumu spotreby.
Vzhľadom na hore uvedené  si dovoľujeme Vám oznámiť, že  po dopredaní zásob produktov s E 171 prejdeme na predaj produktov, ktoré neobsahujú zakázanú prídavnú látku  E 171. 
Výrobky boli testované a odsúhlasené v našom technologickom centre.
Ak nakupujete od nás výrobky, ktoré doteraz obsahovali E 171 a máte otázky k zmene a prechodu na výrobky bez E 171 neváhajte kontaktovať Vášho obchodného zástupcu, našich technológov alebo v prípade špecifikácií priamo našu manažérku kvality.
S pozdravom Tím Zeelandia s.r.o.
Zeelandia je pripravená na éru bez oxidu titaničitého