Cukrárske produkty

Zela-spray stroje pre odlučovacie prípravky

Zela Go&Spray

Zela Go&Spray je ručné a úplne mobilné zariadenie, ktoré je špeciálne vyvinuté pre potreby malých a stredne veľkých prevádzok pekární a cukrární.