Cukrárske produkty
Quick 96

Návod na použitie

podľa potreby

pasta

Balenie

Produkt Hmotnosť / Objem
10 kg