O Zeelandii

Zeelandia získala ZELENÝ certifikát

Zeelandia získala ZELENÝ certifikát za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2018.
keepexploring.
Zeelandia tím.

We are proud to receive GREEN CERTIFICATE for ecological recyclation in 2018.

keepexploring.

Zeelandia team

Zeelandia získala ZELENÝ certifikát