O Zeelandii

Zeelandia úspešne prešla auditom - nový platný certifikát ISO 9001:2015

Zeelandia Slovenská republika dňa 28.05.2019 úspešne obhájila svoj zavedený systém SMK ISO 9001:2015 počas auditu na centrále spoločnosti a Distribučnom centre Rozhanovce. Získali sme tak nový platný certifikát EN ISO 9001:2015, ktorého platnosť je do 29.05.2022.

Našim cieľom je neustále zlepšovanie procesov a služieb v rámci našej spoločnosti, inovácia a dodržiavanie smerníc a postupov na každom oddelení spoločnosti. Neustále zlepšujeme komunikáciu ako v rámci spoločnosti, tak aj smerom k zákazníkovi, pričom hľadáme neustále príležitosti a možnosti ako dodávať vždy najkvalitnejšie výrobky a služby.

Zeelandia úspešne prešla auditom - nový platný certifikát ISO 9001:2015