O Zeelandii

Zeelandia s.r.o. úspešne na Danubius Gastro 2019

Zeelandia s.r.o. aj tento rok využila príležitosť zúčastniť sa a predstaviť to najnovšie a najlepšie zo svojho sortimentu na súťažiach počas výstavy Danubius Gastro, ktorú organizovala Rada pekárov a cukrárov SR. V prvý deň súťaže sme získali dekrét Vynikajúci nový výrobok 2019 za skvelý koncept BAR FIT tyčiniek Zeelandia, ktorý bol predstavený aj na IBA 2018. Okrem toho sme sa tejto súťaže zúčastnili aj s našim novým proteínovým chlebom s vysokým obsahom bielkovín. V druhý deň súťaže sme získali dekrét za Vynikajúci „Chlieb bez hraníc” CHLIEB ZEBRA, ktorý svojou hodnotou a výnimočnou chuťou presvedčí určite každého spotrebiteľa. Okrem toho sme sa predstavili s našou stálicou v sortimente Obilným chlebom s varenou záparou, kde Zeelandia využíva hlavne svoje know how v tejto oblasti pri výrobe zápar a zlepšenia celkovej kvality chlebov. Veríme, že našich zákazníkov poteší, že pri týchto výrobkoch môžu použiť počas celého roka tieto dekréty ako marketingový pútač pre svojich spotrebiteľov, a tak lepšie podporiť ich predaj.

Pre viac informácií o receptúrach neváhajte kontaktovať svojho obchodného zástupcu
alebo našich technológov: p. Ľubomír Kramár 0915 885 397; p. Martinka Lašová 0905 968 815.
BAR FIT TYČINKA: Vynikajúci Nový výrobok pre rok 2019

PROTEÍNOVÝ CHLIEB ZEELANDIA:

CHLIEB ZEBRA: Vynikajúci "CHLIEB BEZ HRANÍC" 2019

OBILNÝ CHLIEB s varenou záparou: