O Zeelandii

List zákazníkom Zeelandia s.r.o.

Vážení zákazníci, obchodní partneri,
 
Naša obchodná spoločnosť Zeelandia s.r.o., pôsobiaca v potravinárskom priemysle, si je vedomá svojej zodpovednosti za spoločné dobro.
Súčasná situácia týkajúca sa koronavírusu (COVID-19) sa nás všetkých veľmi dotýka.
 
Preto sme veľmi skoro prijali opatrenia na ochranu našich zamestnancov a tiež Vás, našich zákazníkov.
Tieto opatrenia každý deň sledujeme a podľa aktuálnej situácie revidujme tak, aby zodpovedali najnovším
vládnym opatreniam, potrebám zákazníkov a prísnych požiadaviek našej spoločnosti Zeelandia.
 
Touto cestou Vás chcem uistiť, že spoločnosť Zeelandia s.r.o. je Vám samozrejme stále k dispozícii, aby Vám bol poskytnutý
potrebný servis pri dodávke produktov, odbornej technologickej  podpore, pre otázky týkajúce sa produktov a aplikácií.
Svoju prvú kontaktnú osobu môžete osloviť priamo telefonicky alebo e-mailom.
 
Pracujeme v našich distribučných centrách s prijatými epidemiologickými opatreniami, bez väčších obmedzení
v nezmenenom režime a ako zvyčajne Vám dodávame produkty osvedčenej kvality Zeelandia.
 
V tejto chvíli by som sa Vám chcel vážení zákazníci, obchodní partneri, veľmi pekne poďakovať
a zaželať veľa zdravia, šťastia , trpezlivosti a síl, aby sme spoločne a úspešne zvládli tento súboj.
 
S pozdravom a úctou
Roman Korytko
výkonný a komerčný riaditeľ  spoločnosti