O Zeelandii

Informácie o zmene obalov a etikiet 02/2021

Vážení zákazníci, nájdete tu informácie o zmene obalov našich Zeelandia margarínov ako aj zmenu obalov a etikiet Odlučovacích prípravkov v našej ponuke. Kvalita surovín a ich zloženie sa nemení. Zeelandia Slovensko