O Zeelandii

Informácia o zmene závozov a zmene informačného systému Zeelandia s.r.o.

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

dovoľte mi, aby som Vás informoval o pripravovaných technických zmenách, ktoré nastanú v našej spoločnosti Zeelandia s.r.o. na prelome júna a júla tohto roka.

Od 06.07.2020 prechádzame na nový informačný systém. Ten nám do budúcna prinesie zjednodušenie vnútorných činností a umožní sústrediť viac síl na rozvoj našich vzájomných obchodných vzťahov.

Zmena sa dotkne širokej škály interných procesov.  Pre Vás, našich zákazníkov bude na prvý pohľad viditeľná len v malej miere. Uvidíte prehľadnejšie spracované doklady k tovaru, zjednodušené názvy položiek a číselných radov výrobkov.

Už niekoľko týždňov intenzívne pracujeme na zabezpečení plynulého zásobovania počas celej doby prechodu zo starého na nový systém. Aj napriek tomu sa nevyhneme krátkemu časovému úseku, kedy budeme poskytovať služby v obmedzenom režime.

V dňoch od 01.07.2020 do 06.07.2020 nebudeme robiť rozvoz tovaru, ale Vaše objednávky  budeme prijímať stále. Pre plynulé udržanie chodu Vašej výroby odporúčame jednorázovo navýšiť objednávky s rozvozom o týždeň skôr, aby ste si urobili poistnú zásobu. Dňa 06.07.2020 opäť budeme fungovať naplno. Názorný časový plán nájdete uvedený na konci listu.

Počas celej doby Vám budú k dispozícií pracovníci nášho Call centra rovnako aj obchodní zástupcovia, ktorí s Vami spolupracujú. Neváhajte ich kontaktovať. Radi Vám pomôžu s plánovaním Vašich objednávok.

Veľmi si vážim, že máte pochopenie pre túto nevyhnutnú zmenu, ku ktorej dochádza raz za 15 rokov.  Uisťujem Vás, že všetci naši zamestnanci urobia maximum pre plynulé zabezpečenie Vašich potrieb.

S pozdravom

Roman Korytko

Výkonný a komerčný riaditeľ

 

harmonogram

Informácia o zmene závozov a zmene informačného systému Zeelandia s.r.o.