Titulná stránka » O Zeelandii » Príhovor riaditeľa ku koncu roka

Príhovor riaditeľa ku koncu roka

Vážený partneri, zákazníci, milí priatelia, kolegyne a kolegovia,

rok sa chýli ku koncu a ja by som rád využil príležitosť prihovoriť sa Vám v čase predvianočnej atmosféry.

Aj v tomto roku sme zaznamenali niekoľko udalostí, ktoré poznamenali naše spoločné obchodné vzťahy a hlavne v druhej polovici roka sa prejavili v náraste cien niektorých surovín. Dôvody nárastov sú rôzne: neúroda hlavne ovocia, maku a orechov, nedostatok surovín z rôznych dôvodov, niekedy aj logicky ťažko pochopiteľných napr. masla, vajec a iných. 

Popri všetkých negatívnych dopadoch musíme veľkú pozornosť venovať predovšetkým zmenám  potrieb zákazníkov. Rozhodujúcim faktorom obchodného úspechu zostáva včas rozpoznať zmeny a mať pripravenú správnu ponuku pre trh. Je to úloha pre nás všetkých a verím, že aj my k tomu pri vzájomnej spolupráci prispievame. V oblasti zákazníckych potrieb by som chcel uviesť popri dlhoročne fungujúcich obchodných zástupcov, technológov a ostatných oddelení, ktoré sa podieľajú na našej každodennej práci hlavne zavedenie klientskej zóny, kde zákazník nájde množstvo užitočných informácií, ktoré vie využiť pri svojej práci. Internet je neustále čoraz dôležitejším médiom pre získavanie informácií a vytváranie názorov a je skoro nemožné sa mu ubrániť. Samozrejme je potrebné sa naučiť z neho rozumne čerpať a prospešne ho využívať.

Písať vianočný príhovor je dosť nevďačná úloha. Všetko totiž už bolo napísané. Mám rád Vianoce, ich atmosféru a je potrebné sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť.

Našim zákazníkom ďakujeme za prejavenú dôveru a možnosť byť ich obchodným partnerom a verím, že aj v nasledujúcom roku ich spoločne presvedčíme našou každodennou prácou, aby nám dôverovali, verili a zostali s nami.

Mojim kolegom ďakujem za ich každodennú odvedenú prácu a verím, že ak budeme vychádzať z pevných vzťahov, dobrej vzájomnej spolupráce a zdravej súťaživosti dosiahneme vyššie ciele ako sa nám môže zdať.

V neposlednom rade by som chcel Vám všetkým zaželať pokojné, šťastné a radostné vianočné sviatky v kruhu Vašich najbližších a všetko najlepšie do Nového roka.

Ďakujem Vám všetkým.

Bc. Roman Korytko –výkonný a komerčný riaditeľ

 

Preskočiť na obsah. | Na navigáciu