Titulná stránka » O Zeelandii » Zeelandia aktuálne informácie k vaječným produktom EIPRO

Zeelandia aktuálne informácie k vaječným produktom EIPRO

Vážení zákazníci, radi by sme Vás v tomto prehlásení informovali o aktuálnych informáciách k vaječným produktom od našej dodávateľskej spoločnosti EIPRO.

Informácia pre Zeelandia zákazníkov o bezpečnosti nových dodávok vaječných produktov - od spol. EIPRO.

PREHLÁSENIE SPOLOČNOSTI Zeelandia s.r.o.

 

Naša spoločnosť Zeelandia s.r.o. má zavedený funkčný systém HACCP, ktorý pravidelne validujeme a verifikujeme, pričom jedným z kritických bodov je aj vstupná kontrola a evidencia certifikátov a laboratórnych vyšetrení od dodávateľov a výrobcov tovaru.

V rámci systému SMK podľa ISO normy 9001:2008 máme vypracované a funkčné postupy týkajúce sa Nezhodného produktu, sledovateľnosti výrobkov – sledovanie šarží dodaných k našim zákazníkom a ich včasného informovania v prípade výskytu problému s kvalitou výrobku, systém pri sťahovaní výrobkov z trhu a ich následnej likvidácie podľa našich interných princípov a nariadenia veterinárnej správy a hygieny (Interný Pracovný postup Sťahovanie produktu z trhu).

V rámci situácie okolo fipronilu sme na základe zistení včas a preventívne pozastavili predaj tovaru od daného dodávateľa, po dodaní rozborov od štátneho veterinárneho a potravinového ústavu sme včas informovali zákazníkov o postupe sťahovania tovaru z trhu a momentálne sme v jednaní so spoločnosťou, ktorá správne zlikviduje tento nezhodný tovar.

Väčšinu vaječných výrobkov, ktoré boli uznané rozborom za vyhovujúce a mali podlimitný alebo nulový obsah fipronilu (pod 0,005 mg/kg) sme späť uvoľnili do predaja.

Naďalej príkladne spolupracujeme ako so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, tak aj s Regionálnymi veterinárnymi správami, aby sme danú situáciu čo najskôr dostali pod kontrolu.

V rámci Zeelandia Group spoločností sme neustále včas informovaní a zaradení do programu risk alert system a v rámci spoločnosti Zeelandia Group máme spracovaný Risk management.

Taktiež sme proaktívne všetkých dodávateľov/výrobcov vaječných výrobkov a výrobkov obsahujúcich vaječné produkty požiadali o rozbory na fipronil v ich dodávaných výrobkov pre našu spoločnosť.

Ďalší tovar od dodávateľa EIPRO Nemecko sa bude dovážať len na základe výrobcom vopred urobených rozborov v akreditovanom laboratóriu na fipronil, ktoré budú preukázateľne podlimitné alebo nulové.

Preklad podkladov k dodávke vaječných produktov od spoločnosti EIPRO zo dňa 4.9.2017:  Vážený zákazník, týmto by sme Vás radi informovali, že produkty s nasledovnými číslami šarží a použité vajíčka pre tieto šarže sú bez obsahu fipronilu podľa našich analýz.

Z daného vyplýva záver, že obchodovateľnosť týchto výrobkov je overená na legálnej úrovni.

Na základe týchto informácií by sme Vás chceli preto ubezpečiť, že výrobky, ktoré Vám v súčasnosti a budúcnosti dodáme od spoločnosti EIPRO - Vermarktung GmbH& Co. KG sú bezpečné.

vz. Ing. Eugénia Lengyelová

manažérka kvality

 

Ing. Jarmila Farkašová

interný audítor Zeelandia s.r.o.

 

Preskočiť na obsah. | Na navigáciu