Titulná stránka » Kontakty » Kontakty aktuálne 2017

Kontakty aktuálne 2017

Tu nájdete aktuálne kontakty na centrálu spoločnosti, zamestnancov centrály - CALL CENTRUM, ekonomické odd., nákup a logistiku, marketing a pod., obchodných zástupcov a kontakty na Distribučné centrá Rozhanovce, Zvolen a Bratislavu. Takisto kontakt na zamestnankyňu, ktorá zasiela špecifikácie.

 Informácie o kontaktoch.

 

CENTRÁLA FIRMY:

Zeelandia s.r.o.

Družstevná ul. 44

044 42 Rozhanovce

tel.: 055/6427936; fax: 055/644 15 69

zeelandia@zeelandia.sk

IČO: 31671918 DIČ: 2020491077

IČ DPH: SK2020491077

ČSOB, a.s. č.ú.: 4018068511 / 7500,

IBAN: SK58 7500 0000 0040 1806 8511, SWIFT: CEKOSKBX

Spoločnosť registrovaná: Okresný súd KE I., Vložka č. 3039/V

VEDENIE SPOLOČNOSTI:

Konateľ spoločnosti:

p. Ing. Radovan Smrž

 

VÝKONNÝ A KOMERČNÝ RIADITEĽ Zeelandia s.r.o.:

  p. Roman Korytko  0905 968 820    roman.korytko@zeelandia.sk

 

CALL CENTRUM:

 

  p. Poláčková Timea

 

  p. Parajošová Erika

 

  p. Zuzana Szilvásiová

 

    p. Kamila Vangorová

                    

Bezplatné telefónne linky:

0800 100 707

0800 101 328

Objednávky e-mailom:

objednavky@zeelandia.sk

NÁKUP A DISTRIBÚCIA:

Vedúca logistiky a distribúcie:

  p. Jacečková Katarína, Mgr.      055/6411130;    0915 885 391    katarina.jaceckova@zeelandia.sk

Samostatný pracovník distribúcie:

  p. Parajošová Iveta           055/6411127;     0911 702 538   iveta.parajosova@zeelandia.sk

alebo  dispecing@zeelandia.sk

Samostatný pracovník logistiky:

  p. Krivá Mária                   055/6411126;    0905 968 623   maria.kriva@zeelandia.sk

Kde nájdete naše distribučné centrá:

DC Východ: ROZHANOVCE, Družstevná ulica 44, tel.: 055/6782 965

Vedúci DC Východ:

  p. Turek Vojtech                   055/6782965;    0905 968 622   sklad.ke@zeelandia.sk

Zástupca vedúceho:

  p. Gazdag Martin                  055/6782965;    0915 885 399   sklad.ke@zeelandia.sk

Skladník:

   p. Hanko Tomáš                    055/6782965;    0911 704 799   sklad.ke@zeelandia.sk

Vodiči:

  p. Mizera Jaromír                 055/6782965;    0915 885 394   sklad.ke@zeelandia.sk

 

   p. Uličný Miroslav                 055/6782965;    0905 968 626   sklad.ke@zeelandia.sk

 

                     p. Richard Rohaľ                 055/6782965;    0911 019 943   sklad.ke@zeelandia.sk

DC Stred: Zvolen, Lieskovská cesta 616/32, Tel/Fax: 045/5324296

Vedúci DC Stred:

  p. Fleischaker Igor                 045/5324296;    0905 968 627   sklad.zv@zeelandia.sk

Zástupca vedúceho:

  p. Lapín Miroslav                   045/5324296;    0905 968 825   sklad.zv@zeelandia.sk

Skladník:

  p. Mistrík Jaroslav                 045/5324296;    0905 968 625   sklad.zv@zeelandia.sk

 

Vodiči:

                    p. Holek Marcel                  045/5324296;    0915 885 398    sklad.zv@zeelandia.sk

                    p. Roman Balog                  045/5324296;    0915 885 395    sklad.zv@zeelandia.sk

DC Západ:   Bratislava, Závodná 3, Tel.: 02/45644084 Fax: 02/45527023       

Vedúci DC Západ:

                  p. Michal Mučička          02/45644084;    0905 968 628   sklad.ba@zeelandia.sk

Skladníci:

  p. Varenič Anton             02/45644084;    0905 968 629   sklad.ba@zeelandia.sk

                   p. Papánek Miroslav       02/45644084;       sklad.ba@zeelandia.sk

Vodiči:

  p. Zámocký Peter            02/45644084;    0907 674 023   sklad.ba@zeelandia.sk

 

  p. Venglovič Martin           02/45644084;   0917 432 087   sklad.ba@zeelandia.sk

     

OTVÁRACIA DOBA PRE ZÁKAZNÍKOV:

v pracovných dňoch Pondelok-Piatok 07:30 - 13:00 hod.

Mapky  nájdete v časti Ako sa k nám dostanete.

  

OBCHODNÉ ODDELENIE:

Manažér predaja pre SR:

  p. Jamniczký Vojtech      0905 458 667     vojtech.jamniczky@zeelandia.sk

Obchodní zástupcovia:

  p. Athanazová Helena      0905 968 816    helena.athanazova@zeelandia.sk

  p. Kukľa Marián              0915 885 389     marian.kukla@zeelandia.sk

  p. Takáčová Iveta             0905 968 827     iveta.takacova@zeelandia.sk

  p. Horáková Mária           0905 968 822     maria.horakova@zeelandia.sk

  p. Hajabács Zsolt            0905 968 823     zsolt.hajabacs@zeelandia.sk

  p. Bruncková Dana, Bc.   0915 885 392     dana.brunckova@zeelandia.sk

OZ pre gastronómiu:

  p. Korytko Michal             0905 696 162    michal.korytko@zeelandia.sk

Hlavný technológ:

  p. Kramár Ľubomír           0915 885 397     lubomir.kramar@zeelandia.sk

Technológ - pekár:

  p. Osif Ľubomír                0905 968 821     lubomir.osif@zeelandia.sk

Technológ - cukrár:

  p. Martina Staňová               0905 968 815    martina.stanova@zeelandia.sk

MARKETINGOVÉ ODDELENIE:

Samostatný marketingový pracovník:

  p. Farkašová Jarmila, Ing.      055/ 641 11 23;    0905 968 819  alebo

jarmila.farkasova@zeelandia.sk  alebo marketing@zeelandia.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE:

Controlling:

  p. Takács Matej, Ing.     055/ 641 11 21;       0917 507 078   uctaren@zeelandia.sk

Ekonóm:

  p. Pappová Judita          055/641 11 25;        0905 968 826   uctaren@zeelandia.sk

INFORMÁCIE o výrobkoch (špecifikácie):

Manažér kvality:

  p. Lengyelová Eugénia, Ing.  02 / 455 270 22;  0905 968 818  iso@zeelandia.sk

specifikacie@zeelandia.sk                                 

Reklamácie:

V prípade reklamácie tovaru nás kontaktujte na adrese:  reklamacie@zeelandia.sk

Vaše dotazy a pripomienky zasielajte na:      

zeelandia@zeelandia.sk   alebo volajte na: 055/642 79 36

Preskočiť na obsah. | Na navigáciu